Usch vad stökigt

Denna måndags förmiddag ägnar jag åt att få bort delar av allt stök i syrummet. Mycket grejer på liten yta blir lätt stök ;-)